Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

SPOTKANIE DOTYCZĄCE 300+

Data publikacji: 2021-07-20

W dniu 28 lipca 2021 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie do Państwa dyspozycji pracownik ZUS-u.

Szczegóły zawarte są na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. "Dobry Start" - 300+ (plik odp 348KB)

KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Data publikacji: 2021-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2024 r.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 61KB)
 2. Wzór oferty (plik doc 78KB)

Harmonogram Wypłat: Dział Świadczeń Rodzinnych

Data publikacji: 2021-07-20

Świadczenia wychowawcze 500+

21-07-2021 18-08-2021 15-09-2021 20-10-2021 17-11-2021 15-12-2021

 

Fundusz alimentacyjny

23-07-2021 20-08-2021 20-09-2021 22-10-2021 19-11-2021 17-12-2021

 

Świadczenia rodzinne

27-07-2021 24-08-2021 21-09-2021 26-10-2021 23-11-2021 14-12-2021

 

DOBRY START 300+

Data publikacji: 2021-06-24

Zmiany w świadczeniu „DOBRY START” 01 lipca 2021 r.

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z nimi od teraz wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór według nowych zasad rusza zgodnie ze stałym harmonogramem - 1 lipca i zakończy się 30 listopada.

Link do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start--jak-wspolczesni-rodzice---zcyfryzowany

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-06-01

Uprzejmie informujemy, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach będzie nieczynny 4 czerwca 2021 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Program

Data publikacji: 2021-04-12

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” NA ROK 2021

 

Informujemy, że trwa druga edycja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU


1. Program zakłada pomoc w formie usługi zrobienia zakupów i dostarczenia ich do domu Seniora.
2. Wsparcie kierowane jest do osób starszych (w wieku 70+) , które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.

 

WAŻNE TELEFONY:

 

* Ogólnopolska infolinia - 22 505 11 11

 

* Lokalne Centrum Wsparcia - 884 80 80 82 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 )

 

* Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach - 71/318 15 12 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ).

PROGRAM W 3 KROKACH

Krok 1. Osoba starsza dzwoni pod wybrany numer telefonu, gdzie zgłasza potrzebę zrobienia zakupów.

Krok 2. Osoba otrzymująca zgłoszenie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

UWAGA! Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

Krok. 3. Pracownik MGOPS lub zweryfikowany wolontariusz kontaktuje się z Seniorem, po czym odbiera listę zakupów i gotówkę, następnie dostarcza zakupy, paragon i pozostałą resztę.
 

UWAGA!  Prosimy o przekazanie informacji Seniorom, którzy mogliby skorzystać z naszego wsparcia.
 

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-02-19

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach informuje, że od dnia 22.02.2021r. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej będą realizowane w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, przy ul. Witosa 24.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

Data publikacji: 2021-02-04

pomoc-zywnosciowa-2014-2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-01-28

PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW GMINY JELCZ - LASKOWICE

Transport do punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych

Załączniki:

 1. Transport do punktu szczepień (plik docx 11KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-01-28

PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW GMINY JELCZ - LASKOWICE

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca dojazdu na szczepienie (plik pdf 222KB)

Szczepimy się!

Data publikacji: 2021-01-28

Dlaczego warto zaszczepić się na COVID-19?

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 3261KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-01-25

 SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 - PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW GMINY JELCZ-LASKOWICE

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca dowozu na szczepienie (plik pdf 7416KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...