Aktualności


Ogłoszenie.

2017-11-25

Informujemy, że jeszcze w dniu 27.11.2017 r. podania o pomoc finansową i wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy .
Od 28.11.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach będzie czynny przy ul. Partyzantów 8 (budynek Klubu SM Mikron).
Z przyczyn od nas niezależnych wypłaty na konto i w kasie BS wszystkich świadczeń (z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych) będą w późniejszym terminie.
Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


Wypłata świadczeń rodzinnych w m-cu listopadzie br.

2017-11-20

MGOPS informuje, że 27 listopada br. nastąpi wypłata na konta i do kasy Banku Spółdzielczego :
zasiłków rodzinnych;
zasiłków pielęgnacyjnych;
świadczeń rodzicielskich;
specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo) .


INFORMACJA dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

2017-10-09

INFORMACJA dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2016 – efekty

2017-08-28

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie Kierownika MGOPS

2017-08-04

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny.
Zasiłki celowe i świadczenia „500+” wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego będą do odbioru wyjątkowo w dniu 11.08.2017 r. (piątek).

Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2016

2017-02-22POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
INFORMACJE OGÓLNE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2010 PODPROGRAM 2016

2017-02-08

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

czytaj całośćczytaj całość...
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji