Europejski Fundusz Społeczny (archiwum)


wsteczWstecz

Ogłoszenie o zatrudnieniu nauczyciela informatyki

2013-07-04

Jelcz – Laskowice, 04.07.2013 r.
Ogłoszenie o zatrudnieniu nauczyciela informatyki
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że zatrudni na umowę zlecenie nauczyciela informatyki do przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs obsługi komputera i internetu – podstawy” dla uczestników projektu „Aktywność zawodowa to Twoja szansa życiowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres zatrudnienia: sierpień 2013 r.

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe informatyczne;
doświadczenie w nauczaniu informatyki (udokumentowane minimum 5 lat pracy);
umiejętność zarządzania serwerem szkolnej pracowni;
bezpośredni związek z oświatą na terenie gminy;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Zakres zadań wykonywanych w ramach zatrudnienia:
przeprowadzenie 42 godzin szkolenia dla uczestników projektu;
opracowanie programu szkolenia i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia;
prowadzenie dokumentacji szkolenia;
stała współpraca z zespołem projektowym.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny;
CV;
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
Informacja o zatrudnieniu wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;
Oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru – załącznik nr 2;
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
● Oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie ( prosimy podać
stawkę brutto za 1h zajęć oraz koszt 1 kompletu materiałów szkoleniowych ).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55-220 Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 41, pokój nr 5
z dopiskiem: „Nauczyciel informatyki” w terminie do dnia 19.07.2013 do godz. 15.oo. Informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej ośrodka oraz na tablicy informacyjnej MGOPS.

Stanowisko nauczyciela informatyki jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik MGOPS w Jelczu – Laskowicach
Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji