Europejski Fundusz Społeczny (archiwum)


wsteczWstecz

"Aktywność zawodowa to Twoja szansa życiowa"

2012-06-26

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach
realizuje projekt systemowy
„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA TO TWOJA SZANSA ŻYCIOWA”
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Uczestnikami projektu są kobiety bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, ale znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Oferowane formy wsparcia :
1.Warsztaty psychologiczne;
2.Indywidualne konsultacje z psychologiem;
3.Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
4.Kurs zawodowy; „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”;
5.Kurs prawa jazdy kat. B;
6.Kurs „Podstawy obsługi komputera i internetu”;
7.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Okres realizacji projektu:
01.05.2012 r. - 31.12.2012 r.
Uczestnikom zapewniamy:
Bezpłatny dojazd;
Wyżywienie w czasie zajęć;
Sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 7 (w razie potrzeby).


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji