Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

KOMUNIKAT

Wypłata świadczeń wychowawczych

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ ( forma gotówkowa ) za miesiąc kwiecień 2020 r. będzie realizowana od dnia 17.04.2020 r. w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Oławskiej 27 w godzinach od 9.30.- 16.00 z zachowaniem godzin dla seniora 10.00-12.00. Świadczenie będzie wypłacone po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia wychowawcze 500+ podlegają wypłacie do końca bieżącego miesiąca.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają wypłacie według ustalonego harmonogramu:

22.11.2019 r.
13.12.2019 r.
20.01.2020 r.
21.02.2020 r.
20.03.2020 r.
20.04.2020 r.
22.05.2020 r.
19.06.2020 r.
20.07.2020. r.
21.08.2020 r.
21.09.2020 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIESIĄCU SIERPNIU 2018R.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu 2018r. wypłata świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia wychowawcze 500+, fundusz alimentacyjny ) nastąpi od dnia 23 sierpnia 2018r.

Wypłata świadczeń rodzinnych w m-cu listopadzie br.

MGOPS informuje, że 27 listopada br. nastąpi wypłata na konta i do kasy Banku Spółdzielczego :
zasiłków rodzinnych;
zasiłków pielęgnacyjnych;
świadczeń rodzicielskich;
specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo) .

HARMONOGRAM WYPŁAT

HARMONOGRAM WYPŁAT 500+ 2016/2017.
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH 2016/2017.
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2016/2017
PRZEWIDYWANE TERMINY WYPŁAT

 

Załączniki:

  1. HARMONOGRAM WYPŁAT 500+ 2016/2017. (plik odt 10KB)
  2. HARMONOGRAM WYPŁAT (plik odt 11KB)
  3. HARMONOGRAM WYPŁAT (plik odt 11KB)