Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. (71)381-71-00, faks (71)381-71-11
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl

http://www.jelcz-laskowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie

ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel: 71-313-9035,71-313-9652, faks 71-303-3642, 71-311-9033
e-mail: wroa@praca.gov.pl

http://www.pup-olawa.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel.:71 30-32-971
e-mail:pcpr_olawa@interia.pl

Starostwo Powiatowe w Oławie

ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel: 71 301 15 22, faks 071 301 15 62

http://www.starostwo.olawa.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. (71)340-60-00
e-mail: info@duw.pl

http://www.duw.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. (71)776-90-00
umwd@dolnyslask.pl

http://www.umwd.pl