Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2018-11-06JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: listopad 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o naborze

2018-09-13

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całośćczytaj całość...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELCZU - LASKOWICACH

2018-08-27

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację bonów towarowych dla podopiecznych MGOPS w Jelczu – Laskowicach – zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


PODPROGRAM 2017 – efekty

2018-06-291. We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 422 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
* 16,7852 ton żywności;
* 1380 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 6 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 53 osoby

6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 2 spotkania dla 24 uczestników
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 29 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 36 uczestników


Wniosek o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności "Jelczańsko - Laskowickiej Karty Dużej Rodziny"

2018-06-14

Wnoszę o przyznanie/wydanie duplikatu/ przedłużenie ważności "Jelczańsko - Laskowickiej Karty Dużej Rodziny", uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z ulg i preferencji zapewnionych przez Realizatorów Programu. Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice, pod niżej wskazanym adresem:

Dołączone pliki:


Informacja

2018-02-23

Kierownik MGOPS informuje, że już są wypłacane świadczenia rodzinne przysługujące za m-c luty br. (przelewem i do wypłaty w kasie).
Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


Ogłoszenie Kierownika MGOPS

2018-02-20

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, wypłaty świadczeń rodzinnych (świadczenia wychowawcze 500+; zasiłki rodzinne; świadczenia opiekuńcze) będą wypłacane od 26.02.2018 r. Zgodnie z pouczeniem w decyzji świadczenia będą wypłacone do końca miesiąca.
Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


OGŁOSZENIE

2018-02-07

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych .

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 8
55-220 Jelcz-Laskowice

2. Określenie stanowiska pracy:
stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie.

2017-11-25

Informujemy, że jeszcze w dniu 27.11.2017 r. podania o pomoc finansową i wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy .
Od 28.11.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach będzie czynny przy ul. Partyzantów 8 (budynek Klubu SM Mikron).
Z przyczyn od nas niezależnych wypłaty na konto i w kasie BS wszystkich świadczeń (z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych) będą w późniejszym terminie.
Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


Wypłata świadczeń rodzinnych w m-cu listopadzie br.

2017-11-20

MGOPS informuje, że 27 listopada br. nastąpi wypłata na konta i do kasy Banku Spółdzielczego :
zasiłków rodzinnych;
zasiłków pielęgnacyjnych;
świadczeń rodzicielskich;
specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo) .


INFORMACJA dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

2017-10-09

INFORMACJA dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2016 – efekty

2017-08-28


W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie Kierownika MGOPS

2017-08-04

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny.
Zasiłki celowe i świadczenia „500+” wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego będą do odbioru wyjątkowo w dniu 11.08.2017 r. (piątek).

Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2016

2017-02-22POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
INFORMACJE OGÓLNE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2010 PODPROGRAM 2016

2017-02-08

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

czytaj całośćczytaj całość...


INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH/ ZASIŁKACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2016-08-29

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH/ ZASIŁKACH SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od dnia 1 do 15 września 2016r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Wnioski słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych przyjmowane będą do 15 października 2016r.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-05-09

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelcza-Laskowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach.

czytaj całośćczytaj całość...


Program Rodzina 500 +

2016-03-08

Informator w załączniku.

Dołączone pliki:


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

2016-02-26

Od listopada 2015 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach rozpoczął realizację Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

czytaj całośćczytaj całość...


Wnioski na stypendia socjalne

2015-08-25

Informujemy, że od 1 do 15 września 2015r. będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Klęska żywiołowa

2015-07-24

W załączeniu do pobrania informacje dotyczące wystąpienia na terenie gmin województwa dolnośląskiego zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego

2015-04-23

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jelczu- Laskowicach zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego.

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie Kierownika MGOPS

2014-10-21

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach realizując zadania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” oczekuje na uwagi mieszkańców dotyczące barier architektonicznych występujących w instytucjach publicznych na terenie miasta i gminy Jelcz – Laskowice.

czytaj całośćczytaj całość...


Wnioski na stypendia szkolne

2014-08-19

Informujemy, że od 1 do 15 września 2014r. będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

2014-04-02

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, masz trudności wychowawcze z dorastającym dzieckiem i nie wiesz jak sobie poradzić , przyjdź do nas!

czytaj całośćczytaj całość...


PUNKT KONSULTACYJNY - PORADY PSYCHOLOGA

2014-04-02

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach zaprasza do Punktu Konsultacyjnego, który oferuje bezpłatne porady psychologiczne dla osób potrzebujących wsparcia z terenu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.

czytaj całośćczytaj całość...


GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY

2014-04-02

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy: psychicznej, materialnej, fizycznej lub w Twoim środowisku domowym dochodzi do częstych konfliktów z użyciem agresji słownej lub fizycznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach zaprasza Cię na spotkanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy.

czytaj całośćczytaj całość...


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jelcz - Laskowice

2013-12-19

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jelcz - Laskowice to dokument zorientowany głównie na rozszerzenie i pogłębienie form pomocy
i wsparcia.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Opiekun prawny

2012-11-23

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach
poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych/ kuratorów dla osób
ubezwłasnowolnionych.

czytaj całośćczytaj całość...


"Aktywność zawodowa to Twoja szansa życiowa"

2012-09-19

www.efs.gov.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego
„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA TO TWOJA SZANSA ŻYCIOWA” realizuje następujące formy wsparcia:

czytaj całośćczytaj całość...


"Aktywność zawodowa to Twoja szansa życiowa"

2012-06-26

www.efs.gov.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach
realizuje projekt systemowy
„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA TO TWOJA SZANSA ŻYCIOWA”
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

czytaj całośćczytaj całość...wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji