Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jelcz - Laskowice

2013-12-19

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jelcz - Laskowice to dokument zorientowany głównie na rozszerzenie i pogłębienie form pomocy
i wsparcia.

W jego zamyśle jest także budowa zintegrowanego, sprawnie działającego systemu lokalnej polityki społecznej, opartego na szerokiej współpracy
i partnerstwach lokalnych. Konstruując go kierowano się najważniejszymi celami polityki społecznej:
Bezpieczeństwo socjalne – obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego ( choroba, starość, bezrobocie itp.);
Inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia, promocja zatrudnienia;
Ład społeczny – jako podstawa stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji;
Życie rodzinne – ochrona wartości i więzi rodzinnych oznaczająca powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych.
Dokument wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy i wytycza kierunki działań na rzecz eliminowania lub łagodzenia zjawisk społecznie niepożądanych.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji