Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego

2015-04-23

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jelczu- Laskowicach zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego.

Kandydat na pracownika socjalnego powinien spełnić co najmniej 1 z warunków określonych w art. 116 ustawy o pomocy społecznej tj.:

posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
mieć ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
mieć ukończone (do 31 grudnia 2013 roku) studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
1 . pedagogika
2. pedagogika specjalna,
3. politologia,
4. polityka społeczna,
5. psychologia,
6. socjologia,
7. nauki o rodzinie.

Podania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach ul. W. Witosa 41 pok. nr 4 ( parter) do dnia 30 kwietnia do godziny 15.00.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.


Kierownik MGOPS w Jelczu – Laskowicach
Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji