Aktualności


wsteczWstecz

Ogłoszenie o naborze

2018-09-13

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Kandydat na pracownika socjalnego powinien spełnić warunki określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
lub
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
lub
- mieć ukończone (do 31 grudnia 2013 r.) studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
1) pedagogika,
2) pedagogika specjalna,
3) politologia,
4) polityka społeczna,
5) psychologia,
6) socjologia,
7) nauka o rodzinie.

Podania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, ul. Partyzantów 8 do dnia 28 września do godziny 15.oo.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji