Aktualności


wsteczWstecz

Ogłoszenie o naborze

2019-10-02

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Kandydat na stanowisko pracownika socjalnego powinien spełnić warunki określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
-posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników socjalnych,
lub
-mieć ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
lub
-mieć ukończone (do 31 grudnia 2013 r) studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
1.pedagogika;
2.pedagogika specjalna;
3.politologia;
4.polityka społeczna;
5.psychologia;
6.socjologia;
7.nauka o rodzinie.
Podania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 41, pok. nr 10; do dnia 18 października 2019 r do godz. 15.oo
Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Inforacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS.

Kierownik MGOPS
Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji