Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Opiekun prawny

2012-11-23

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach
poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych/ kuratorów dla osób
ubezwłasnowolnionych.

Wymagania stawiane kandydatom :
Obywatelstwo polskie;
Miejsce zamieszkania umożliwiające szybki dojazd na teren gminy Jelcz – Laskowice;
Pełna zdolność do czynności prawnych;
Pełnia praw publicznych;
Nieposzlakowana opinia;
Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu;
Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej / kurateli;
Znajomość problematyki niepełnosprawności;
Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających;
Samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań.
Minimum wykształcenie średnie.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego /kuratora należy :
Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami;
Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
Sprawowanie opieki prawnej zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle 1 – razy w roku).

Wymagane dokumenty :
CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej;
Podanie / list motywacyjny;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/ kuratora;
Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
Oświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w siedzibie Ośrodka, 55 – 220 Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 41, pok. nr 4 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 71 / 318 – 15 – 12
Kierownik MGOPS Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji