Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

WYDŁUŻENIE TERMINU OFERT

Data publikacji: 2022-11-09

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydłuża termin do dnia 15-11-2022 r. na złożenie ofert dotyczących:

 • usług społecznych - Specjalista fizjoterapii,

 • usług społecznych - Specjalista hipoterapii,

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - EDYCJA 2023

Data publikacji: 2022-10-27

Załączniki:

 1. Program AOON (plik docx 64KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - LOGOPEDA

Data publikacji: 2022-10-25

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 190KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - FIZJOTERAPEUTA

Data publikacji: 2022-10-25

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 192KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTA DOGOTERAPII

Data publikacji: 2022-10-25

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 192KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTA HIPOTERAPII

Data publikacji: 2022-10-25

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 195KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)

UWAGA

Data publikacji: 2022-10-18

W dniu dzisiejszym została usunięta awaria telefonów.

Prosimy dzwonić na numery podane w kontaktach.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-10-10

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach informuje, że centrala telefoniczna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uległa awarii.

Numery telefonów 71-318-15-12 oraz 71-318-21-59 są uszkodzone i nie można się na nie dodzwonić. Usterka została zgłoszona i trwa jej usuwnanie.

Prosimy o korzystanie z bezpośrednich numerów telefonów do pracowników socjalnych, których wykaz znajduje się na stronie https://jelcz-laskowice.mgops.info/ w zakładce "KONTAKT"

Numer kontaktowy do sekcji świadczeń 504-878-607.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 2022-06-23

Załączniki:

 1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (plik pdf 1079KB)

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-09-21

Przedłużenie terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
 

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

 

Wnioski złożone od 17-08-2022 r. podlegają ponownej weryfikacji zgodnie z zapisem art. 52 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1967)

 

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Jelcz-Laskowice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Plakat - Biały piknik

Data publikacji: 2022-07-04

Plakat
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...