Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

PLAKAT

Data publikacji: 2022-03-22

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 4828KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 2022-06-23

Załączniki:

 1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (plik pdf 1079KB)

Plakat - Biały piknik

Data publikacji: 2022-07-04

Plakat

WYDŁUŻENIE TERMINU OFERT

Data publikacji: 2022-05-11

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydłuża termin do dnia 18-05-2022 r. na złożenie ofert dotyczących:

 • usług społecznych - Fizjoterapeuta realizujący zajęcia na basenie,
 • usług społecznych - Specjalista hipoterapii,
 • usług społecznych - Specjalista dogoterapii,
 • usług społecznych - Logopeda,
 • usług społecznych - Pedagog,
 • usług społecznych - Psycholog.

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Fizjoterapeuta realizujący zajęcia na basenie

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Specjalista hipoterapii

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Specjalista dogoterapii

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Logopeda

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Pedagog

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Psycholog

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Program

Data publikacji: 2022-03-22

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach w roku 2022 będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Zadanie jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Planowany okres realizacji Programu: kwiecień 2022-grudzień 2022

Grupa docelowa:

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji polegają m. in. na pomocy Asystenta:

 • w przemieszczaniu się Uczestnika Programu w wybrane przez niego miejsca,
 • w dokonywaniu zakupów – z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Ważne: Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie. Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystenta osobistego.

Usługi asystenckie mogą być świadczone na rzecz osoby niepełnosprawnej i są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia do Programu:

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, w formie papierowej kartę zgłoszeniową do Programu, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz stosowne oświadczenia /wszystkie niezbędne dokumenty w załączeniu/

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od pn-pt: od 7.00 do 15.00, śr: od 8.00 do 16.00:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 71 318 15 12/ 517 130 297
 • osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w tut. Ośrodku tj. Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 41

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia-uczestnik AOON 2022 (plik odt 76KB)
 2. Zakres czynności-uczsestnik AOON 2022 (plik odt 73KB)
 3. Oświadczenie -uczestnik AOON 2022 (plik odt 69KB)
 4. RODO 1 (plik odt 71KB)
 5. RODO 2 (plik odt 72KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...