Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-09-21

Przedłużenie terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
 

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

 

Wnioski złożone od 17-08-2022 r. podlegają ponownej weryfikacji zgodnie z zapisem art. 52 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1967)

 

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Jelcz-Laskowice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 2022-06-23

Załączniki:

 1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (plik pdf 1079KB)

Plakat - Biały piknik

Data publikacji: 2022-07-04

Plakat

WYDŁUŻENIE TERMINU OFERT

Data publikacji: 2022-05-11

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydłuża termin do dnia 18-05-2022 r. na złożenie ofert dotyczących:

 • usług społecznych - Fizjoterapeuta realizujący zajęcia na basenie,
 • usług społecznych - Specjalista hipoterapii,
 • usług społecznych - Specjalista dogoterapii,
 • usług społecznych - Logopeda,
 • usług społecznych - Pedagog,
 • usług społecznych - Psycholog.

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Fizjoterapeuta realizujący zajęcia na basenie

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Specjalista hipoterapii

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Specjalista dogoterapii

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 188KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Logopeda

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Pedagog

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne - Psycholog

Data publikacji: 2022-04-28

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 187KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 28KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 19KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...